Blog Detail

زمان: ۰۸:۲۴:۰۱ - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

مشاهده: 13308

لتر پرس

یکی از روش های چاپ برجسته از قدیمی ترین روش های چاپی است و تا اوایل 1970 عمده ترین روش چاپی بود ، که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گرفت ، پیدایش چاپ افست و دیگر روش های چاپی به دلیل سرعت بیشتر و کیفیت بهتر و هزینه کمتر جایگزین چاپ برجسته یا لتر پرس شد. امروزه لترپرس جهت امور سفارش های برجسته ، تیغ زنی ، طلاکوب مورد استفاده قرار می گیرد ، استفاده از ماشینچی حرفه ای دستگاه لترپرس در خروجی کار بسیار حائز اهمیت می باشد .

لتر پرس